012

Οι στέγες μας

Από το Σεπτέμβριο του 2020 λειτουργούμε  δύο  Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, στο Μαρούσι  με εξατομικευμένα προγράμματα υποστήριξης των φιλοξενούμενων, οι οποίοι δρουν, ζουν και αναπτύσσονται ως αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας με την υποστήριξη εξειδικευμένου προσωπικού και το ανάλογο ημερήσιο και εβδομαδιαίο πρόγραμμα που τους παρέχει κοινωνικοποίηση ,ψυχαγωγία και κοινωνική ένταξη όπως χρόνια τώρα κάνουμε σε όλα τα προγράμματα μας, με την υποστήριξη του ΕΣΠΑ 2013-2020 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

TOP