×

Καλάθι

012

ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

 

Από το Μάρτιο του 2021 λειτουργούμε δύο Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, στο Μαρούσι με εξατομικευμένα προγράμματα υποστήριξης οκτώ ωφελούμενων ατόμων ηλικίας από δέκα οκτώ (18) ετών και άνω, τα οποία δρουν, ζουν και αναπτύσσονται ως αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας με την υποστήριξη εξειδικευμένου προσωπικού και το ανάλογο ημερήσιο και εβδομαδιαίο πρόγραμμα που τους παρέχει κοινωνικοποίηση, ψυχαγωγία και κοινωνική ένταξη, όπως χρόνια τώρα κάνουμε σε όλα τα προγράμματα μας, με την υποστήριξη του ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Οι  υπηρεσίες που παρέχουμε στα ωφελούμενα άτομα περιλαμβάνουν:

i. υπηρεσίες διαβίωσης και φροντίδας, όπως εκπαίδευση, διαμονή, διατροφή, μετακίνηση, μέριμνα για πρόσβαση σε ιατρική και νοσοκομειακή φροντίδα, όποτε απαιτείται,

ii. υπηρεσίες οι οποίες εστιάζονται σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και σύνδεσης με την κοινότητα, κατάρτισης και αξιοποίησης δυνατοτήτων προς επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανόμενης της αύξησης των δυνατοτήτων πρόσβασης στην εργασία.

TOP
el