ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

/ / Χωρίς κατηγορία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΠΡΑΞΗΣ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2 ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 8
ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 1 ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2» με κωδικό ΟΠΣ 5070895 από το
Σωματείο Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ».
Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αυτιστικών ατόμων Αναγέννηση, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης που περιλαμβάνει τα παρακάτω Υποέργα:

 

· Υποέργο (1) «Λειτουργία στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ) ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 1»
της Πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2 ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 8 ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 1 ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2» με κωδικό ΟΠΣ 5070895 από το Σωματείο Γονέων και
Φίλων Αυτιστικών Ατόμων «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»
Υποέργο (2) «Λειτουργία στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ) ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2»
της Πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2 ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 8 ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 1 ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2» με κωδικό ΟΠΣ 5070895 από το Σωματείο Γονέων και
Φίλων Αυτιστικών Ατόμων «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ