×

Καλάθι

YOU ARE HERE: HOME Οι Στέγες μας

Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Αναγέννηση προβαίνει σε δράσεις δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς, φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και με την τοπική κοινότητα γενικότερα, με στόχο τη διασύνδεση των δομών με την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελούμενων σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση

TOP
el